Thống kê tổng XSMB - Thống kê tổng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 29-01-2023

Thống kê tổng xổ số Miền Bắc

Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tổng muốn xem
Chỉ xét giải đặc biệt

BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 4 lần 26-01-2023 3 ngày
19 2 lần 28-01-2023 1 ngày
28 4 lần 25-01-2023 4 ngày
37 3 lần 25-01-2023 4 ngày
46 3 lần 26-01-2023 3 ngày
55 10 lần 25-01-2023 4 ngày
64 8 lần 26-01-2023 3 ngày
73 10 lần 25-01-2023 4 ngày
82 11 lần 27-01-2023 2 ngày
91 13 lần 28-01-2023 1 ngày

Thống kê theo đuôi loto

Tổng Lô tô
Tổng 0 Không về tổng 0
Tổng 1 56, 38
Tổng 2 66, 84, 11, 93, 20, 48, 48
Tổng 3 94, 03
Tổng 4 Không về tổng 4
Tổng 5 23
Tổng 6 79, 06, 15, 42, 88
Tổng 7 34, 98, 89, 34, 34
Tổng 8 71, 35, 26
Tổng 9 54, 27
Dự đoán xổ số Miền Bắc
ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef ericans more-mp3 bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous zoenchocoLade saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts